کارآفرینی با دستگاه میوه خشک کن

کارآفرینی با دستگاه میوه خشک کن

کارآفرینی با دستگاه های خشک کن

باور عموم مردم این است که برای موفقیت و ثرونمند شدن باید حتما در جایی سرمایه گذاری کنند که تمامی منافع آن از آن خودشان باشد این سخن می تواند تا حدودی درست باشد اما تنها راه موفقیت این نیست. می توان همراه با موفقیت و ثروتمنتد شدن خود شرایط را برای کسب در آمد سایر افراد جامعه نیز فراهم آورد.

برای مثـال می توان به دستگاه های خشک کن میوه اشاره کرد.

ایران بخاطر داشتن شرایط اقلیمی بسیار بسیار ایده آل از نظر چهار فصل بودن و داشتن همه نوع شرایط آب وهوایی و در نتیجه برخورداری از انواع میوه ها ،صیفی جات و سبزی جات شرایط شروع کردن کسب و کار های متناسب با محصولات کشاورزی و گسترش آنها و صادرات محصولات فرآوری شده در داخل کشور را دارد.

سرمایه گذاری در این زمینه از جهت داشتن بازار هدف ایده آل به خصوص در کشور های عربی و حوزه ی خلیج فارس بسیار موقعیت مناسبی خواهد بود.

قابل ذکر است که فعالیت در این دست از کسب وکارها بسیار بسیار سازنده و عامل کاهش تورم خواهد بود.

در امر مشاغل و کسب و کار های پر بازده باید توجه داشت که این نوع از مشاغل میتوانند حتی با سرمایه اولیه نسبتا کمتری راه اندازی شوند و بهترین بخش برای فعالیت بخش کشاورزی است به نوعی که بتوان بخش کشاورزی را با بخش صنعتی ترکیب کرد و اصطلاحا آنرا صنایع میانی مینامند

صنایع میانی در کشوری مانند ایران که دارای پتانسیل بالقوه در زمینه ی کشاورزی میباشد و میتوان بدون نیاز به واردات از کشورها ی دیگر مواد اولیه آنرا تامین کرد بسیار بسیار توصیه میشود.

آشنایی با دستگاه های خشک کن

 

خشک کردن میوه

کسب درآمد از میوه خشک

هر آنچه درباره میوه خشک ها باید بدانید

راهی برای نگهداری طولانی تر میوه ها

میوه های خشک و خواص آنها