محل مناسب برای نگهداری میوه خشک

توسط: چیپس میوه   درتاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶   دسته بندی : میوه خشک


محل مناسب برای نگهداری میوه خشک

انبارهاي مواد غذايي را می توان به دو دسته تقسيم كرد

-۱ زير صفر درجه سلسيوس براي نگهداري مواد غذايي منجمد مانند گوشت و كره.

-۲ بالاي صفر درجه سلسيوس براي دو گروه از مواد غذايي شامل سبز يها و ميوه ها كه بايد در دماي یخچال و و رطوبت نسبي بالا نگهداري شوند و موادي مانند حبوبات و غلات كه لازم است

در دماي معمولی محيط و رطوبت نسبي پا يين نگهداري شوند.

شرایط محیطی انبار باید طوری باشد که هیچ گونه تغییری در فراورده ایجاد نکند.

رطوبت انبار میوه های خشک باید به انداز های باشد که بتوان فراورده را در مدت زمان پیش بینی شده

به سلامت نگهداری کرد. بازرس یهای ادواری محصول نهایی باید در طول مدت نگهداری فراورده در انبار،

براي حصول اطمینان از ورود محصول با کیفیت و مناسب برای مصرف، به بازار صورت گیرد.

عمليات مبارزه با آفات و جوندگان انباري بايد با برنام هريزي زماني مشخص و رعايت اصول ايمني و بهداشتي در انبارهاي نگهداري مواد غذايي صورت گيرد.

همچنين بايد اصل « اولين ورودي اولين خروجي »۱ در انبارهاي مواد غذايي رعايت شود.

به اين معنا كه همواره اولين محصولي كه وارد انبار میشود، بايد زودتر از بقيه خارج شود.

تا كمترين زمان توقف را در انبار داشته باشد.

اهميت اقتصادي انبارداري، در حفظ و نگهداري كالا و تعديل مقدار عرضه و تقاضا در بازار است و با ايجاد شبكه كارآمدي براي نگهداري مواد غذايي، م يتوان فراورد ههاي آسي بپذير را از تأثير عوامل فساد حفظ كرد و عرضه و تقاضا را تعديل نمود