تاریخچه ی میوه خشک

تاریخچه ی میوه خشک

تاریخچه ی میوه خشک

خشک کردن میوه ها از دیر باز در کشور هایی که امکان کاشت و برداشت میوه ها ی تازه را داشتند وجود داشت و برای نگه داری از میوه های تازه خشک کردن را روش مناسبی دیده بودند چرا که خشک کردن به مانند روش های دیگر نگه داری موجب از بین رفتن طعم و مزه ی میوه ها می شود مانند روش شور کردن و روش ترش کردن که برای میوه ها مناسب نیستند و بیشتر برای صیفی جات استفاده می شده

با تولید میوه ها و فاسد شدن و کپک زدن آنها به دلیل عدم امکان نگه داری از آن ها برای مدت طولانی به دلیل ناتوانی در کنترل شرایط دمایی میوه ها به راحتی کپک می زدنند چرا که قارچ ها در محیط مرطوبت به راحتی رشد می کنند به همین دلیل بود که بشر به این فکر افتاد که با کاهش رطوبت داخل بافت میوه ها قارچ ها امکان رشد نخواهند داشت اما به دلیل عدم پیشرفت تکنولوژی میوه ها در زیر نور آفتاب خشک می شدند