خرید و قیمت ترازو

خرید و قیمتترازو

ترازو

1,125,000 تومان

ترازو با بهترین کیفیت.

قیمت 1,125,000 تومان
عرضه حداقل سفارش 1 دستگاه
کد محصول 42

ترازو.
ترازو دیجیتال مناسب برای استفاده در آشپزخانه و مشاغل کارگاهی فروشگاه ها با قیمت مناسب و کیفیت عالی قیمت ترازو خرید تجهیزات کارگاهی

قیمت 1,125,000 تومان
عرضه حداقل سفارش 1 دستگاه
کد محصول 42