میوه خشک (از گذشته تا حال)

توسط: چیپس میوه   درتاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰   دسته بندی : میوه خشک


میوه خشک (از گذشته تا حال)

خشک کردن میوه ها از دیر باز در کشور های دارای شرایط مناسب خشک کردن میوه ها به مانند دسترسی به میوه های تازه و همین طور دسترسی به نور آفتاب صورت می گرفته چرا که برای خشک کردن میوه ها در آن زمان به دلیل عدم توانایی  در کنتر شرایط دمایی از نور خورشید استفاده می شده و مردمان برای نگه داری از میوه ها و سهولت در جابه جایی در کوچ های دسته جمعی و جلوگیری از فساد میکروبی این میوه ها ، میوه ها را خشک می کردند که البته به دلیل عدم رونق بازار های خرید و فروش این میوه ها فقط جهت استفاده های شخصی خشک می شدند از طرفی به دلیل این که توانایی تولید میوه های خشک با روش آفتاب خشک جهت تولید میوه های خشک پایین بوده مردمان صرفا این محصولات را خود استفاده می کردند