میوه خشک ها را کجا نگهداری کنیم

توسط: چیپس میوه   درتاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵   دسته بندی : میوه خشک


میوه خشک ها را کجا نگهداری کنیم

خشک کردن یکی از قدیمی ترین روشهاي نگهداري محصولات کشاورزي است و همواره از روشهاي متعددي می توان در خشک کردن مواد غذایی استفاده نمود که یکی از این روشها استفاده از جریان هواي داغ میباشد. هدف از این تحقیق رو مدلسازي فرآیند خشککردن برشهاي لایه نازک میوه به توسط مدلهاي ریاضی و بهینه سازي این فرآیند به منظور رسیدن به حداکثر مقدار ضریب نفوذ، به عنوان تابعی با رابطه مستقیم با تبخیر رطوبت و حداقل زمان مورد نیاز براي خشک کردن بود. به همین منظور، فرآیند خشک کردن برشهاي میوه به با جریان هواي داغ با ضخامت های ۳و۵و۷ میلی متر و در دما های ۶۰ تا ۸۰ درجه ی سانتی گراد مدلسازي و شرایط براي رسیدن به حداکثر ضریب نفوذ و کاهش زمان خشک کردن، به کمک روش سطح پاسخ مورد بررسی قرار گرفت.

برای نگهداری میوه خشک باید از ظورف در دار استفاده کرد، زیرا رطوبت و نور مستقیم با تغییر پیوند های شیمیایی کیفیت ظاهری میوه خشک را از بین میبرد.

همچنین خشکی بیش از حد مصرف میوه خشک را سخت خواهد کرد.

 

 

خشک کردن میوه

کسب درآمد از میوه خشک

هر آنچه درباره میوه خشک ها باید بدانید

راهی برای نگهداری طولانی تر میوه ها

میوه های خشک و خواص آنها