میوه خشک صنعتی

میوه خشک صنعتی

خشک کردن مواد غذایی یک روش بسیار مناسب و کاربردی برای نگه داری از مواد غذایی است که می توان با استفاده از آن به راحتی محصولات را برای مدت زمان بسیار طولانیی نگه داری کرد

برای نگه داری از مواد غذایی باید از فاسد شدن آن ها جلوگیری کرد که مهم ترین بخش برای نگه داری از مواد غذایی است

محصولات غذایی اغلب در اثر رشد قارج ها و کپک ها در روی آن ها فاسد می شوند

قارچ ها برای رشد کردن نیاز به دما و رطوبت کافی در محیط دارند که برای جلوگیری از رشد این قارچ ها باید دما و رطوبت را به میزان مناسب کاهش داد

برای این که بتوان دما را کنترل کرد باید تاز سیستم ها تبریدی و سرمازا استفاده نمود که به دلیل عدم امکان طراحی و ساخت این سیستم ها در زمان های گذشته امکان کنترل شرایط دمایی نیز وجود نداشته است

سایر روش های نگه داری

روش بعدی برای نگه داری از مواد غذایی خشک کردن آن ها بوده که با پهن کردن و قرار دادن محصولات غذایی در زیر نور آفتاب محصولات خشک می شده اند و دیگر امکان رشد قارچ ها در روی آن ها وجود نداشته است

البته خشک کردن تنها روش برای نگه داری از مواد غذایی نبوده و از روش های دیگری مانند شور کردن و ترش کردن نیز استفاده می شده اما به دلیل این که این روش ها امکان استفاده از مواد غذایی را در استفاده ها محدود می کرده و همین طور به دلیل این که این دو روش موجب افزایش وزن و حجم مواد غذایی می شده لذا استفاده از آن ها چندان برای مردم جالب نبوده و رونق نداشته است

البته از آن جایی که خشک کردن در زمان های گذشته تنها به روش آفتاب خشک و سایه خشک صورت می گرفته لذا نرخ تولید کمی داشته و بازار آن تنها محدود به بازار های محلی و استفاده های شخصی بوده است

البته خشک کردن تنها یک روش برای نگه داری باقی نماند و به دلیل مزایایی که داشته پیشرفت بسیاری را موجب شد و امروزه استفاده های بسیار زیادی از آن می شود که در بخش بعدی بدان خواهیم پرداخت

2: صنعت خشک کردن

امروزه دیگر خشک کردن تنها یک روش برای نگه داری نمی باشد و تبدیل به یک صنعت شده است چرا که استفاده های فراوانی دارد و بسیاری از مردم علاقه مند به استفاده از محصولات خشک شده می باشند چرا که محصولات غذایی خشک شده تمامی مزایا و فواید مواد غذایی تازه را دارند و علاوه بر آن ها استفاده از این مواد غذایی بسیار راحت تر است

چرا که محصولات غذایی خشک شده حجم و وزن کمتری دارند و می توان برای جابه جایی آن ها هزینه ی کمتری صرف نمود و همین طور می توان برای برای انبار کردن نیز فضای کمتری را در نظر گرفت

که این موارد تماما موجب کاهش هزینه ها و قیمت محصولات خشک می شود چرا که این مواد ارزش غذایی بالایی دارند و می توان با استفاده از مقدار کمی از آن ها انرژی به اندازه ی چندین برابر میوه های تازه دریافت کر