عت های خشک کردن میوه

توسط: چیپس میوه   درتاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵   دسته بندی : میوه خشک


عت های خشک کردن میوه

خشک کردن میوه ها به دلیل اینکه امکان فساد به دلیل فقدان آب در بافت های آن ها وجود ندارد بسیار کم ]است  چرا که قارچ ها و کپک ها برای رشد به رطوبت و گرما نیاز دارند و برای این که این شرایط از آن ها گرفته شود یا باید با استفاده از سیستم ها تبرید ی موجب کاهش دما در یک محفظه ی ایزوله شد و یا به نحوی رطوبت   موجود در بافت میوه ها را گرفت که به دلیل عدم پیشرفت علم و نبود تکنولوژی در گذشته امکان نگه داری با استفاده از یخچال ها وجود نداشته به همین دلیل با استفاده از نور خورشید میوه ها ی تازه را خشک می کردند و رطوبت موجود در آن ها را کاهش می دادند که این نیز موجود بالا رفتن  عمر میوه  می شده

خواص میوه خشک

از طرفی این روش نگه داری موجب تغیر مزه ی این میوه ها می شده که این تغییر مزه موجب دل پذیر تر شدن آن ها می شود به همین دلیل است که خشک کردن میوه از گذشته تا اکنون راه خود را ادامه داده است البته خشک کردن تنها راه نگه داری از مواد غذایی کشاورزی نبوده و با استفاده از آن ها می توانستند با استفاده از آن ها میوه و سایر مواد غذایی را نگه داری نمود این روش ها را می توان روش ترش کردن و شور کردن  دانست که این دو روش برای نگه داری میوه ها چندان مناسب نبوده و اغلب برای نگه داری از صیفی جات استفاده می شده که به همین دلیل خشک کردن میوه ها تا اکنون ادامه دار شده که البته در زمان های گذشته  خشک کردن میوه ها برای استفاده های شخصی بوده

یا فروش در بازار های کوچک محلی چرا که این مواد غذایی را با روش های سنتی مانند آفتاب خشک در مقیاس بالا نمی توان تولید کرد و مردم در گذشته تنها برای نگه داری از میوه ها و استفاده از آن ها در فصول سردتر سال استفاده می کردند که البته این روش نیز تنها برای مناطقی مورد استفاده قرار می گرفته که می توانستند به خوبی میوه ها تازه را تامین کنند و البته دسترسی مناسب به نور خورشید داشته باشند