دلایل خشک کردن میوه ها

توسط: چیپس میوه   درتاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷   دسته بندی : میوه خشک


 دلایل خشک کردن میوه ها

خشک کردن میوه ها از دیر باز در کشور هایی که امکان دسترسی به انواع میوه های تازه را داشته اند صورت می گرفته و مردم برای نگه داری از میو هها و صیفی جات آن ها را به روش های مختلف نگه داری از گزند قارچ ها حفظ می کردند که یکی از این روش های نگه داری خشک کردن نام دارد که با تخلیه رطوبت درون بافت میوه ها امکان رشد قارچ را در داخل این میوه ها کاهش می دهد چرا که قارچ برای رشد نیاز به رطوبت دارد با خشک کردن میوه ها مردم می توانستند به راحتی این میوه ها را در داخل انبار ها بدون نیاز به فرآهم نمودن شرایط دمایی خاص نگه داری کنند و در فصول سرد تر سال که امکان دسترسی به میوه های خشک بسیار دشوار است

این میوه ها را استفاده کنند به علاوه این میوه ها به دلیل کم بودن حجم و وزن به راحتی قابلیت جابه جایی داشتند و به راحتی می توان آن ها را جا به نمود البته این میوه ها بیشتر برای استفاده های شخصی بوده و چندان زیاد تولید نمی شدند از طرفی این مهارت یک کسب وک ار نبوده و تمامی کسانی که این کار را انجام می دادند در واقع در مقیاس خانگی این کار را انجام می دادند