خرید هلو خشک شده

توسط: چیپس میوه   درتاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵   دسته بندی : میوه خشک


دلایل خشک کردن میوه ها

خشک کردن میوه ها یک روش نگه داری بسیار مناسب برای مدت زمان طولانی می باشد چرا که آنان می تواند به راحتی با کاهش دادن رطوبت میوه ها امکان نگه داری میوه ها را افزایش می داده

میوه ها اغلب به دلیل فساد میکروبی فاسد می شده اند و از بین می رفته اند که مهم ترین عامل فساد میوه ها کپک ها بوده اند که نوعی قارچ هستند و برای این که از این مسئله جلوگیری شود باید از عواملی که موجب رشد کپک ها می شود جلوگیری کرد این عوامل دما و رطوبت هستند و برای این که بتوان از رشد کپک ها جلوگیری نمود باید از این شرایط مناسب جلوگیری نمود

روس های خشک کردن

برای این که بتوان شرایط دمایی را کنترل نمود باید بتوان از سیستم های تبریدی استفاده کرد که در زمان های گذشته این امر امکان پذیر نبوده است و بشر نمی توانسته سیستم های سرمازا بسازد

لذا استفاده از روش دوم یعنی کاهش دادن رطوبت بنظر ساده تر می آمده و با پهن کردن میوه ها در زیر نور آفتاب و با استفاده از انرژی گرمایی خورشید و همین طور جریان طبیعی هوا میوه ها را خشک می کرده اند و با کاهش دادن رطوبت در داخل بافت میوه ها از آب خالی می شده و قارچ ها دیگر امکان رشد بر روی آن ها را نداشته اند

البته خشک کردن تنها روش برای نگه داری از مواد غذایی نبوده و از روش های دیگری مانند ترش کردن و شور کردن نیز استفاده می شده که هر کدام از این روش ها خصوصیات خاص خود را دارند اما به خاطر این که موجب افزایش حجم و وزن میوه ها می شده و همین طور باعث تغییر مزه ی میوه ها می شده که این چندان برای مصرف کنندگان خوشایند نبوده است

 

کیفیت میوه های خشک شده

هر میوه ای که خشک می شود باید دارای شرایط مناسب از جنبه رعایت موارد بهداشتی و همین طور دارای کیفیت مناسب برای مصرف کننده باشد و از طرفی باید دقت داشت که میوه ها با استفاده از مواد افزودنی نا مناسب تولید نشده باشند چرا که خشک کردن میوه ها با استفاده از مواد افزودنی تمامی خواص و فواید میوه ا را از بین می برد