میوه خشک نوروز

توسط: آقای کدنویس   درتاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵   دسته بندی : میوه خشک


فیبر با بیماری های قلبی ، چاقی و برخی از انواع سرطان مبارزه می کند (اگرچه اثر محافظتی احتمالی آن در برابر سرطان روده بزرگ بحث برانگیز است).

مدت زمان انقضای میوه های خشک از چهار ماه تا یک سال است .

نگهداری از میوهای خشک مستلزم شرایط محیطی مناسبی میباشد از جمله دمای پایین، رطوبت نسبی پایین و همچنین دور بودن از تابش مستقیم نورخورشید است، یکی دیگراز عوامل مهمی که در تعیین مدت زمان انقضا درمیوه های خشک بسیار حایز اهمیت میباشد دمای محل ذخیره شده است . اما نکته ی دیگری که باید به ان اشاره کرد این  است که هر چه دما بیشتر باشد مدت زمان نگهداری از میوه های خشک نیز  کمتر است .

محل نگهداری میوه ها باید خشک ،خنک و تاریک باشد تا ماندگاری طولانی مدتی را داشته باشند.