چرا میوه خشک مفید است؟

چرا میوه خشک مفید است؟

چرا میوه خشک مفید است؟

خشک کردن یکی از راه های نگه داری در زمان های گذشته بوده که بسیاری از افراد برای این که بتوانند محصولات و به خصوص میوه های خود را نگه داری کنند آن ها را خشک می کردند

میوه ها برای فاسد شدن نیاز به شرایط مناسبی دارند و از آن جایی که مهم ترین علل فاسد شدن میوه ها قارچ ها و کپک ها هستند لذا بهترین راه برای نگه داری از میوه ها جلوگیری از رشد این موجودات در روی پوست میوه ها است

کپک ها که نوعی قارچ محسوب می شوند که برای این که بتوان از رشد آن ها جلوگیری کرد باید بتوان عوامل مناسب برای رشد آن ها را از بین برد این عوامل دما و رطوبت هستند که برای این که بتوان از محصولات نگه داری کرد باید یکی از آن ها حذف نمود

برای حذف فاکتور دما باید بتوان با استفاده از سیستم های تبریدی و سرما زا از رشد قارچ ها جلوگیری کرد اما به دلیل این که در زمان های گذشته به دلیل عدم وجود تکنولوژی سیستم های تبریدی نیز وجود نداشته لذا نمی توانسته اند از این روش برای خشک کردن استفاده کنند

راه های دیگر نگه داری از محصولات

راه دیگر برای خشک کردن میوه ها این است که بتوان رطوبت را از داخل میوه ها از بین برد و با کاهش رطوبت شرایط را برای عدم رشد قارچ ها فراهم نمود

برای این کار میوه ها در زیر نور آفتاب قرار می گرفته اند و بعد از گذشت مدت زمان مناسبی خشک می شده و رطوبت خود را از دست می داده اند البته برای این که این روش مقیاس تولید بالایی نداشته تنها برای نگه داری استفاده می شده و برای عرضه به بازار مناسب نبوده و تنها برای استفاده شخصی و نگه داری برای استفاده در فصول سردتر سال بوده است

البته برای نگه بدون نیاز به سرد کردن نیز راه های دیگری داشته که می توان به ترش کردن و شور کردن اشاره نمود

که هر دوی این روش ها به دلیل این که طعم میوه ها را بسیار تغیر می داده اند و همین طور موجب افزایش حجم و وزن میوه ها می شده لذا چندان برای میوه ها مناسب نبوده و اغلب برای نگه داری از محصولاتی مانند صیفی ها و سبزی بوده